Dzień dobry, w czym możemy pomóc?

Adwokaci

Izabela Grzybek

Adwokat

Kontakt:

Phone: 604 414 559

Email: I.grzybek@hotmail.com

W roku 1988 ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 1988-1990 odbyła aplikację sądową w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W roku 1990 złożyła egzamin sędziowski. W 2006r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji z wynikiem bardzo dobrym, z kolei w roku 2008 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Ekonomia i Prawo Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem celującym. Przez ponad 20 lat wykonywała zawód sędziego – najpierw Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (w latach od 1991 do 1996r), a następnie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (w latach od 1997 do 2010r). W okresie wykonywania zawodu sędziego Sądu Okręgowego była wieloletnim członkiem sędziowskich organów samorządowych oraz członkiem komisji egzaminacyjnych aplikantów sądowych, jak również wykładowcą i patronem aplikantów sądowych, a także opiekunem praktyk aplikantów adwokackich i radcowskich. Aktualnie wykonuje zawód adwokata pozostając wpisana na listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu spraw cywilnych oraz gospodarczych, a także w sprawach karnych, w tym dotyczących przestępstw gospodarczych. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, w tym w szczególności prawie budowlanym, prawie własności przemysłowej i intelektualnej, a także prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego.

Wojciech Kiermasz

Adwokat

Kontakt:

Phone: 791 900 987

Email: wkiermasz@o2.pl

W roku 1999r ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra prawa. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw zdobywając tytuł magistra Finansów i Bankowości. Następnie odbył aplikację adwokacką w ramach Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Aktualnie wykonuje zawód adwokata pozostając wpisanym na listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny prawa handlowego i gospodarczego, w tym w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, a także w sprawach karnych. Posiada bogatą praktykę w materii szeroko pojętego prawa i postępowania cywilnego, w tym w prawa spadkowego, rzeczowego oraz prawa rodzinnego. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego i indywidualnych przedsiębiorców. Biegle włada językiem angielskim.
Dagmara Jagodzińska

Adwokat

Kontakt:

Phone: 602 231 606

Email: dagmarajagodzinska@wp.pl

Adwokat wpisany na listę adwokatów bielsko-bialskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5% najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również uzyskując wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce i obronę pracy magisterskiej na temat zakresu oraz treści obowiązku alimentacyjnego w ramach rodziny małej, z uwzględnieniem aspektów socjologicznych.

Laureatka ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Adw. Stanisława Mikke organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. W okresie aplikatury, czynnie zaangażowana w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Autorka licznych artykułów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Specjalizuje się w w szczególności sprawach rozwodowych, sprawach alimentacyjnych, sprawach o ustalenie kontaktów, podział majątku dorobkowego i innych, a nadto również sprawach z dziedziny prawa rzeczowego, spadkowego, prawa zobowiązań, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Aplikanci

Anna Nowak

Aplikant

Kontakt:

Phone: 728 670 654

Email: anowak.kancelaria1@gmail.com

Aplikantka adwokacka I roku szkolenia aplikanckiego 2017-2019 wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej karnoprawnej ochrony życia w fazie prenatalnej oraz prawnych aspektów związanych z zapłodnieniem in vitro. Interesuje się szeroko rozumianym prawem karnym, a także zagadnieniami prawa rodzinnego.

Karolina Michalska

Aplikant

Kontakt:

Phone: 513 607 357

Email: karolina_bubiak@icloud.com

Magister prawa. W roku 2017 ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad roku praktykuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek w Czechowicach-Dziedzicach. W okresie ostatnich 3 lat współpracowała także z Kancelariami Radcowskimi oraz Notarialnymi na terenie miasta Bielska-Białej. Zdobyła także doświadczenie zawodowe w Urzędzie Skarbowym właściwym dla obszaru miasta Czechowice-Dziedzice. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz szeroko rozumiane prawo pracy.